หน้าหลัก

78434639_664829500711865_109653727702417408_n
pngtree-cartoon-hand-painted-kindergarten-school-background-lovely-image_5155
19 - Copy - Copy - Copy (9)
19 - Copy - Copy - Copy (8)
19 - Copy - Copy (35) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (3)
19 - Copy - Copy (20) - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy
19 - Copy - Copy (33) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (23) - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy
19 - Copy - Copy (21) - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (4)
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy
19 - Copy - Copy (16) - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (36) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (27) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (28) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (29) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (30) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (2)
19 - Copy - Copy (32) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (31) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (34) - Copy - Copy - Copy
2
kw
ME
ska
สภาการศึกษา1
rmu
สถาบันคลังสมอง

ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ครบ 90 ปี