หน้าหลัก

นายก+-150x150
19
19 - Copy - Copy - Copy (9)
19 - Copy - Copy - Copy (8)
19 - Copy - Copy (35) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (3)
19 - Copy - Copy (20) - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (22) - Copy
19 - Copy - Copy (33) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (23) - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (24) - Copy
19 - Copy - Copy (21) - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (4)
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy
19 - Copy - Copy (16) - Copy
19 - Copy - Copy (25) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (36) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (27) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (28) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (29) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (30) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy - Copy (2)
19 - Copy - Copy (32) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (31) - Copy - Copy - Copy
19 - Copy - Copy (34) - Copy - Copy - Copy
2
kw
ME
ska
สภาการศึกษา1
rmu
สถาบันคลังสมอง

20180615_090759

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ห้องประชุมนิสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ครบ 90 ปี