หน้าหลัก

78434639_664829500711865_109653727702417408_n
1583
2 - Copy (5)
2 - Copy (6)
2 - Copy (4)
2 - Copy (7)
2 - Copy (11)
78944314_1006433363047000_8062752099722592256_n
1 - Copy (3)
1 - Copy (4)
1 - Copy (5)
1 - Copy (6)
1 - Copy (7)
1 - Copy (8)
1 - Copy (9)
2 - Copy (10)
1 - Copy (13)
1 - Copy (14)
1 - Copy (15)
1 - Copy (16)
1 - Copy (17)
1 - Copy (18)
1 - Copy (19)
1 - Copy (20)
1 - Copy (21)
2 - Copy (12)
1 - Copy (22)
1 - Copy (23)
1 - Copy (24)
2
kw
ME
ska
สภาการศึกษา1
rmu
สถาบันคลังสมอง
1 - Copy (11)
2 - Copy
bg1_moving

ารประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี