ภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560

20171221_090418

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2560

20171207_094056

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560

20171124_090717

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

20171020_091337

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

20170928_092102

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560

20170824_101153

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560

20170727_143225

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560

20170615_091007

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

20170518_090834

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560

20170420_090852

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560

20170401_093143

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

20170316_091516

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560

20170224_092716

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

20170211_133953

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

20170120_091922

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

1

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559

15032828_1721821784806232_223655017761169621_n[1]

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559

16425722_1811511845779475_3283704582687238884_n[1]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ณ หอประชุม วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มกราคม 2560