ถวายปริญญา

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด) สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนา และวัฒนธรรม  แด่ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ประจำปีการศึกษา 2559  ณ วัดป่าวังเลิง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

16426043_1408710242506885_4432636084948835974_n[1]
16507302_1246371765440453_1172236396_n[2]
16508021_1408710375840205_4101958715260457664_n[1]
16427679_1408710122506897_8951958230058125624_n[1]
16507272_1246371908773772_435473338_n[1]
16558749_1246371745440455_149704666_n[1]
16507128_1246371995440430_966273329_n[1]
16507101_1246371878773775_712954041_n[1]
16559317_1246371925440437_1105836894_n[1]
16467321_1246371882107108_572970096_n[1]
16559172_1246371822107114_1454341048_n[1]
16559296_1246371945440435_496077872_n[1]
16443479_1246372022107094_1006834958_n[1]
16506968_1246371808773782_2070517763_n[1]
16507705_1246371938773769_758232008_n[1]
16522583_1246371748773788_103225079_n[1]
16558479_1246371782107118_1911167912_n[1]