การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

20170211_133947
20170211_133917
20170211_133931
20170211_133953
20170211_134018
20170211_134035
20170211_134032