การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

20170224_092716 - Copy
20170224_092756
20170224_092702
20170224_092931
20170224_092938
20170224_092727
20170224_092831
20170224_093021
20170224_092744
20170224_092946