แสดงความยินดี

นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร
ร่วมมอบช่อดอกไม้เเสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู็แทนคณาจารย์ประจำ
ในวาระที่ครบการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นี้

20170621_092909
20170621_092609
20170621_092632
20170621_092647
20170621_092703