การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

20170824_092604
20170824_101131
20170824_092809
20170824_101138
20170824_101027
20170824_093033
20170824_093104
20170824_092920
20170824_093111
20170824_093133
20170824_101153 - Copy
20170824_093204