ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนิสสัยเวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

20171221_090604 - Copy
20171221_090231
20171221_090301
20171221_091045
20171221_090418
20171221_090455
20171221_090827
20171221_090931
20171221_091033
20171221_090942
20171221_091157