การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2562

DSC_0615[1]
DSC_9339[2]
DSC_9361[1]
DSC_9363[1]
DSC_0584[1]
DSC_0579[1]
DSC_0610[2]
DSC_0612[1]
DSC_0607[1]
DSC_0609[1]
DSC_0601[1]
DSC_0586[1]
DSC_0605[2]
DSC_9358[1]
DSC_0620[1]
DSC_0618[1]
DSC_0619[1]
DSC_0621[1]
DSC_9353[1]
DSC_0617[1]
DSC_9357[1]