การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

20190321_091023
20190321_090729
20190321_090733
20190321_090801
20190321_090809
20190321_090816
20190321_090843
20190321_090914
20190321_090954
20190321_091119
20190321_090934
20190321_091159
20190321_091215
20190321_090942
20190321_090950