รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร