รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร