รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับพันตำรวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับพันตำรวจเอกอุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้ทรงคุณวุฒิ)โดยตำแหน่ง