รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้แทนคณาจารย์ประจำ)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย(ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563