รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 (โดยจัดการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 (โดยจัดการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม