รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2564 (โดยการประชุมแบบปกติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยให้มีการตรวจวัดไข้ สวมใส่หน้ากาก นั่งเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564