รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดจรรยาบรรณบุคลากร

    จรรยาบรรณบุคลากร ฉบับที่ 1     DOWNLOAD


    จรรยาบรรณบุคลากร ฉบับที่ 2     DOWNLOAD