รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-ปี-2564     DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-ปี-2562-2563     DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-ปี-2559-2560     DOWNLOAD