รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ


เกี่ยวกับสภา


สำนักงานสภาวิทยาลัยฯ


เอกสารดาวโหลดรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-ปี-2559-2560     DOWNLOAD


รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย-ปี-2562-2563     DOWNLOAD