หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

รายงานการประชุม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การประชาสัมพันธ์ข่าว

การประชุมสภา

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ


ติดต่อสำนักงานสภา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
เลขที่ 80 ถนน นครสวรรค์  ตำบล ตลาด  อำภอ เมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 043-725945